Družina - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

Družina


vychovatelky školní družiny:  Hana Košutová, Pavlína Drozdová, Aneta Hrabcová
VÝPRAVA ZA OVEČKAMI
V pátek 20. dubna jsme se vydali na výpravu za ovečkami, které chová pan Valenta ve Ždánicích v ulici Pod Habrůvky. Poutavě nám vyprávěl spoustu informací z historie, o hospodářství, rostlinách a okolní krajině. Dětem ochotně zodpověděl jejich všetečné otázky. Děti si s nadšením pohladily a nakrmily ovečky a kozy. Nechybělo ovšem ani tradiční opékání špekáčků. Výprava za ovečkami se nám všem nadmíru líbila. Děkujeme panu Valentovi za pěkně strávené odpoledne.
Návštěva knihovny
V měsíci únoru navštívily děti ze školní družiny Městskou knihovnu ve Ždánicích. Nová vedoucí knihovny, Bc. Aneta Valihrachová, si pro nás připravila vyprávění z nejstarších literárních žánrů – Bajky. Jako ukázku nám pustila jednu z nejznámějších bajek O lišce a vráně. Také jsme si zasoutěžili a procvičili hlavičky u přiřazování přísloví a přirovnání. V knihovně se nám všem moc líbilo. Děkujeme slečně Valihrachové za hezkou návštěvu.
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Ve středu 24. ledna ožila naše družina rejem masek. Děti přišly v různých převlecích prožít odpoledne ve světě her, soutěží, bezva hudby, tance a legrace. Karneval se nám vydařil a všichni odcházely s pěknou odměnou.
Andělské Vánoce
Byli jsme na návštěvě ve Vrbasově muzeu, kde nás výstavou pod názvem Andělské Vánoce provedla paní Jandorová. Využili jsme možnosti vyrobit si anděla v podobě zápichu do květináče. Výstava byla obohacením adventního času a všem se líbila.
Mikulášská diskotéka
V měsíci prosinci jsme se všichni těšili na Mikulášskou diskotéku. I tento rok si přišlo zatancovat a zasoutěžit mnoho čertů, andělů a Mikulášů. Každý získal pěknou odměnu a všichni jsme si tohle zábavné odpoledne užili.
Marcipánové tvoření
5. a 6. prosince na Mikuláše k nám do Klubu 10 přišla paní Nikola Fialová. Pod jejím vedením jsme si vymodelovali z marcipánu krásné andílky a sněhuláky. Všem se nám to podařilo a líbilo. Paní Fialové za její návštěvu patří velké poděkování.
Adventní čas ve školní družině
Vyrábíme Mikuláše na Mikulášskou diskotéku, tvoříme různé dárečky na Vánoce a zdobíme perníčky.
Dne 19. října jsme se vydali pouštět draky na kopec za hřbitovem. Zúčastnili jsme se v bohatém počtu. Hodně dětí si přineslo svého draka. I přes to, že bylo téměř bezvětří, tak jsme to nevzdávali. Měli jsme radost, že alespoň na okamžik nám draci vzlétli. S malou odměnou jsme se vraceli do školní družiny a domů - všichni spokojeni.
Tradiční podzimní akcí ve školní družině je vyřezávání dýní. Tento školní rok jsme si dýňovou dekoraci vytvořili hned dvakrát a to v kroužku „KLUB 10“.
Ve středu 27. 9. 2017 nám přálo počasí a všichni jsme si vyřezávání dýní užili na našem hřišti. V úterý 3. 10. 2017 už nám počasí tolik nepřálo, ale i přesto se nám vyřezávání dýní v budově školní družiny také velmi líbilo. Dýně jsme ozdobili různými přírodninami, které nám přinesly rodiče dětí a paní vychovatelky. Dýně jsme rozsvítili a vystavili venku i uvnitř naší školní družiny. Budou dělat radost při pohledu na ně nejen nám, ale i všem kolemjdoucím.

Návrat na obsah