MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah
Akce školního roku 2018/2019
Cyklovýlet do okolí Ždánic
Ve středu 12. září po obědě se za krásného letního počasí vydalo 19 žáků z osmého a devátého ročníku na cyklistický výlet do okolí Ždánic. Start byl naplánovaný u naší školy. Trasa vedla polní cestou přes Dubový vrch směrem k Archlebovu, kolem Andělíčka na ekofarmu Jalový dvůr, kde jsme se občerstvili a odpočinuli, zpět před školu. Díky výborné ukázněnosti všech zúčastněných se podařilo bez problémů zdolat i trošku "adrenalinové" přejezdy a v pořádku se po 30 km šlapání vrátit domů. Poděkování patří panu uč. Neužilovi za zorganizování výletu a p. učitelkám Horňákové a Netopilové za čas, který žákům věnovaly. Žákům i pedagogům se sportovně prožité odpoledne líbilo a všichni se těší na jarní cyklotoulky na Ždánicku.     
    Lenka Kopřivová
Opět zasedli do školních lavic
V pondělí 3. září jsme po dvouměsíčních prázdninách zahájili slavnostním shromážděním na KD nový školní rok 2018 / 2019 . Všichni pozvaní hosté – ředitel školy, Mgr. František Markus, starosta města, MUDr. Vladimír Okáč, ředitel ZUŠ, Mgr. Miroslav Procházka a paní Naděžda Baldíková  pozdravili žáky naší školy, pedagogy  i přítomné rodiče.  Všem žákům hosté  popřáli  mnoho  trpělivosti, úspěchů a pěkných známek.  Poprvé zazněla jména  21  prvňáčků, které si převzala na starost paní učitelka Věra Maříková. Děvčata z 9. ročníku předala nejmladším žákům kytku, hosté pak tašku dárků, které věnovalo Město Ždánice, MZŠ Ždánice a paní vychovatelky ze školní družiny.  Po úvodním shromáždění se  žáci spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde ještě doladili všechny potřebné organizační náležitosti.
Školní rok už běží naplno a já přeji všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, ale také rodičům, ať je tento rok pro všechny rokem pohodovým a bezproblémovým.
    Lenka Kopřivová
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky