Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017

 

 

 

Kroužek

 

Vedoucí

Den

Čas

Místo

 

Zábavná čeština

 

Dyslektický kroužek

 

Cvičení z matematiky

 

Angličtina pro 3. ročník

 

Logopedický kroužek

 

Sportovní hry 4. – 9.  ročník

 

Školní časopis

 

Angličtina pro 2. ročník

 

Cvičení z českého jazyka

 

Klub „10“  1. – 4. ročník

 

Angličtina pro 1. ročník

 

Angličtina pro 1. ročník

 

Vaření pro 2. – 6. ročník

 

Šikovné ruce

 

Vaření pro 7. – 9. ročník

 

Míčové hry 4 .- 6. ročník

 

Kroužek keramiky

 

Doučování z M pro 8. ročník

 

Mgr. Marcela Lungová

 

Mgr. Dana Horňáková

 

Mgr. Lenka Kopřivová

 

Mgr. Věra Maříková

 

Mgr. Pavlína Netopilová

Mgr. Radek Neužil

 

Mgr. Boh. Halačková

 

Mgr. Vítězslava Dlouhá

 

Mgr. Pavel Fraj

 

Vychovatelky ŠD

 

Mgr. Michaela Slivková

 

Mgr. Pavlína Netopilová

Mgr. Dagmar Selucká

 

Mgr. Eva Freiwaldová

 

Mgr. Lenka Procházková

Mgr. Vratislav Lysoněk

 

Mgr. Alena Bekerová

 

Mgr. Monika Ondrůjová

 

Čtvrtek

 

Úterý

 

Úterý, 1x za 14 dnů

Pondělí

 

Pondělí

 

Čtvrtek

 

Úterý, lichý týden

Pondělí

 

Úterý, 1x za 14 dnů

Ú, ST

 

Úterý

 

Úterý

 

Pondělí, 1x za 14 dnů

Pondělí

 

Úterý, 1x za 14 dnů

Úterý

 

Úterý, sudý týden

Úterý

 

14,00

 

13,15

 

14,00

 

11,40

 

13,15

 

13,45

 

14,00

 

11,40

 

14,00

 

15,30

 

11,40

 

11,40

 

13,30

 

13,45

 

14,00

 

13,45

 

14,00

 

14,00

 

Učebna 6. tř., PC učebna

Učebna 4. tř.

 

Učebna 9. tř.

 

Učebna 3. tř.

 

ŠD

 

Tělocvična

 

PC učebna

 

Učebna 2. tř.

 

Učebna 9. tř

 

ŠD

 

Učebna 1. tř.

 

Učebna 1. tř.

 

Učebna dívčích prací

Učebna VV

 

Učebna dívčích prací

tělocvična

 

Učebna VV

 

Učebna 8. třídy