Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín


 

K projektu Místních akčních plánů rozvoje je na webových stránkách Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. zřízeno diskuzní fórum pro veřejnost.
Odkaz na diskuzní fórum:
http://www.kyjovske-slovacko.com/forum/projekt-map

 


 

 

Organizace školního roku 2015/2016

Zahájení školního roku: 1. 9. 2015
Podzimní prázdniny: 29.10. a 30. 10. 2015
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
Zápis do I. ročníku: 16. 1. 2016
Vydání pololet. vysvědčení: 28. 1. 2016
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2016
Jarní prázdniny: 29. 2. – 6.3. 2016
Velikonoční prázdniny: 24.3. a 25.3.2016
Vydání vysvědčení: 30. 6. 2016
Zahájení hlavních prázdnin: 1. 7. 2016
Přijímací zkoušky: 22.4. – 30.4.2016, přihlášky do 15.3.2016
Talentové zkoušky: 2. – 15. 1. 2016, přihlášky do 30.11.2015
 

Pedagogické rady

Třídní schůzky

Konzultační dny

Žákovská samospráva

25. 8. 2015

5. 11. 2015 + plenární shromáždění rodičů

1. 10. 2015

1. 10. 2015

3. 12. 2015

10.12.2015 (IX. roč. v 16 hod)

3. 12. 2015

10.12. 2015

21. 1. 2016

21. 4. 2016+ plenární shromáždění rodičů

 7. 1. 2016

10. 3. 2016

21. 4. 2016

 

 4. 2. 2016

12. 5. 2016

23. 6. 2016

 

10. 3. 2016

 

 

 

  7. 4. 2016

 

 

 

  2. 6. 2016