Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín


Organizace školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku: 1. 9. 2014
Podzimní prázdniny: 27.10. a 29. 10. 2014
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
Zápis do I. ročníku: 17. 1. 2015
Vydání pololet. vysvědčení: 29. 1. 2015
Pololetní prázdniny: 30. 1. 2015
Jarní prázdniny: 23. 2. – 1.3. 2015
Velikonoční prázdniny:  2.4. a  3. 4. 2015
Vydání vysvědčení: 30. 6. 2015
Zahájení hlavních prázdnin: 1. 7. 2015
Přijímací zkoušky:  1. kolo – 22. 4. a 23.4.,      přihlášky do    15.3.2015
                                  2. kolo – dle rozhodnutí jednotlivých SŠ
Talentové zkoušky: 2. – 15. 1. 2015,  přihlášky do 30.11.2014
 

 

Pedagogické rady

Třídní schůzky

Konzultační dny

Žákovská samospráva

25. 8. 2014

6. 11. 2014 + plenární shromáždění rodičů

2. 10. 2014

2. 10. 2014

4. 12. 2014

11.12.2014

(IX. ročník v 16 hod)

4. 12. 2014

11.12.2014

22. 1. 2015

23. 4. 2015

8. 1. 2015

5.3.2015

23. 4. 2015

 

5. 2. 2015

14.5.2015

24. 6. 2015

 

5. 3. 2015

 

 

 

9.4.2015

 

 

 

4. 6. 2015