Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín


 

Oznámení o udělení ředitelského volna


Oznamuji zákonným zástupcům žáků, že v pátek 9.5.2014 uděluji ředitelské volno podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění .
Školní družina bude nabídnuta všem zapsaným dětem.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Ve Ždánicích 14.4.2014.                     Mgr. František Markus, ředitel školy

 


 

Organizace školního roku 2013/2014

 Zahájení školního roku:   2. 9. 2013
 Podzimní prázdniny:   29. a 30. 10. 2013
 Vánoční prázdniny:   21. 12. 2013 - 5. 1. 2014

 Zápis do I. ročníku: 18. 1. 2014

 Vydání pololet. vysvědčení: 30. 1. 2014

 Pololetní prázdniny: 31.1. 2014
 
Jarní prázdniny: 17. 2. – 23. 2. 2014
 Velikonoční prázdniny: 17.4. a 18.4.2014
 
Vydání vysvědčení: 27. 6. 2014
 Zahájení hlavních prázdnin: 28. 6. 2014
 Přijímací zkoušky: 1. kolo – 22. 4. a 23.4.2014, přihlášky do 15.3.2014
                         
  2. kolo – dle rozhodnutí jednotlivých SŠ
 Talentové zkoušky: 2. – 15. 1. 2014, přihlášky do 30.11.2013

 

Pedagogické rady

Třídní schůzky

Konzultační dny

Žákovská samospráva

26. 8. 2013

7. 11. 2013

3. 10. 2013

3. 10. 2013

28. 11. 2013

28.11.2013

(IX.roč.v 17 hod)

5. 12. 2013

12.12.2013

23. 1. 2014

24. 4. 2014

9. 1. 2014

27.2.2014

24. 4. 2014

 

6. 2. 2014

15.5.2014

23. 6. 2014

 

6. 3. 2014

 

 

 

3. 4. 2014

 

 

 

5. 6. 2014